Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Sitkabladlus i gran 05.05-22 maj 2005
Buksbom grentørre 05.06-13 maj 2005
Topskudsregulering med Top-Stop® tangen 06.03-11 maj 2005
Vækstregulering af juletræer ved hjælp af mekanisk stress 06.03-12 maj 2005
»Grøn« motorsavsbenzin 11.00-04 maj 2005
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 maj 2005
Intelligent terrænmodellering - digital projektering af terræn 03.07-05 maj 2005
Spiring og etablering af hvidkløver - resultater fra litteraturen 04.07-05 maj 2005
Det grå egern 05.29-05 maj 2005
Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm 08.00-05 maj 2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 april 2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 april 2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 april 2005
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 april 2005
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 april 2005
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 april 2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 april 2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 april 2005
Nye modeller for bynære blandingsskove - Sletten landskabslaboratorium 03.01-53 april 2005
Terapihaver i Sverige 03.01-54 april 2005
Optimal sådybde for plænegræsarter 04.07-06 april 2005
Landskabsukrudt 06.00-05 april 2005
Legepladsens indretning og elementer 03.03-13 marts 2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 marts 2005
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 marts 2005
Brænde af nåletræ 07.04-02 marts 2005
Demonstration af nye skovtyper - Landskabslaboratorier i Skåne 03.01-49 marts 2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger - Tor Nitzelius park 03.01-50 marts 2005
Skovrejsning med fokus på kreativ etableringspleje - Alnarp Västerskog 03.01-51 marts 2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium 03.01-52 marts 2005
Etablering af hvidkløver - forsøg med eftersåning på fodboldbaner 05.06-41 marts 2005
Grundlaget for landbrugsplanlægningen I 04.02-18 februar 2005
Kombinerede udslæbnings- og udkørselsmaskiner 06.04-04 februar 2005
"Grøn" motorsavsbenzin 11.00-05 februar 2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord 05.09-31 februar 2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord 05.09-32 februar 2005
Organiske gødninger i nordmannsgran på skovjord 05.09-33 februar 2005
Vokslagets betydning for farven i nobilis 06.19-01 februar 2005
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 februar 2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - et værktøj til bæredygtig projektering af grønne anlæg 03.06-03 februar 2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - metode og beregning 03.06-04 februar 2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 februar 2005
Landskabskarakterkortlægning - erfaringer fra anvendelse i planlægning og forvaltning i England 03.13-13 februar 2005
Indeks for bynatur 03.01-10 januar 2005
Landskabskarakterkortlægning 09.04-07 januar 2005
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 december 2004
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 december 2004
Marktryk og køreskader 06.00-04 december 2004
Dæktrykregulering 06.04-02 december 2004
Effekter og skader ved pesticidbehandling og gødskning 05.00-03 december 2004