Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 august 2004
Gødskning af nordmannsgran 05.09-05 august 2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 august 2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 august 2004
Bygningsreglement - med tillæg 03.05-08 august 2004
Kombinationsmaskiner i nåletræstyndinger 06.02-05 juli 2004
Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv 06.00-02 juni 2004
Regionale strategier for friluftsliv og turisme 06.00-03 juni 2004
Friluftsliv og turisme 06.00-04 juni 2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 juni 2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 juni 2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 juni 2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.19-04 juni 2004
Legepladsens indretning og elementer 03.19-05 juni 2004
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 juni 2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 maj 2004
Samarbejde om byudvikling 08.01-10 maj 2004
Landskabskarakterkortlægning 09.04-06 maj 2004
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 maj 2004
Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger 06.03-17 maj 2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 maj 2004
Behovsbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 05.05-21 maj 2004
Nobilis klippeforsøg 1 06.13-01 maj 2004
Nobilis klippeforsøg 2 06.13-02 maj 2004
Nobilis klippeforsøg 3 06.13-03 maj 2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 maj 2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 maj 2004
Etablering af frøblandinger til plænegræs 04.07-02 maj 2004
Temperatur og spiring af plænegræsfrø 04.07-03 maj 2004
Vand og spiring af plænegræsfrø 04.07-04 maj 2004
Kastanie-minérmøl 05.28-06 maj 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 april 2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer 03.04-18 april 2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 april 2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 april 2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 april 2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 april 2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 april 2004
Flishåndtering kræver filtre 11.02-02 april 2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer 03.04-19 april 2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-28 april 2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-29 april 2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 april 2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 april 2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 april 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 april 2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 april 2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 marts 2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 marts 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 marts 2004