Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 marts 2004
Galmider på juletræer 05.05-05 marts 2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 marts 2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 marts 2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 marts 2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 februar 2004
Plads til leg 03.03-09 februar 2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 februar 2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 februar 2004
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980 03.03-34 februar 2004
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 03.03-35 februar 2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 februar 2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 februar 2004
Måldiameterhugst i rødgran 08.07-27 februar 2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 februar 2004
Elmesyge 05.26-01 februar 2004
Bekæmpelse af elmesyge 05.26-02 februar 2004
Behandling af elmesyge 05.26-03 februar 2004
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 februar 2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 februar 2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 januar 2004
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-07 december 2003
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-08 december 2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 08.01-09 december 2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 08.07-25 december 2003
Ædelgran-gederamsrust 08.07-26 december 2003
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 december 2003
Sammensætning af frøblandinger til plænegræs 04.07-01 december 2003
Værdisætning af træer 05.01-14 december 2003
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 december 2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 november 2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 november 2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 november 2003
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 november 2003
Naturplaner 09.05-01 november 2003
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 november 2003
Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde 04.06-15 november 2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 november 2003
Kyoto-protokollen og skovens potentiale 10.05-06 november 2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 05.06-10 november 2003
Næringsstoffer og kredsløb: P 05.09-20 november 2003
Punktgødskning gennem en hel omdrift 05.09-27 november 2003
Sikkerhedskrav ved pakning og håndtering af paller med juletræer og klippegrønt 11.05-01 november 2003
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 november 2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 november 2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 november 2003
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 november 2003
Forurenet rabatjord langs motorveje 12.00-07 november 2003
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 oktober 2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 oktober 2003