Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Valg af frøkilder i douglasgran: FP278 03.04-08 maj 2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 maj 2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 maj 2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 maj 2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 maj 2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 april 2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 april 2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 april 2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 april 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 marts 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 marts 2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 marts 2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 marts 2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 marts 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4). Friluftsliv og integration 06.02-20 marts 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3). Barrierer for friluftsliv 06.02-19 marts 2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 februar 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). Brug af grønne områder 06.02-17 februar 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (2). Aktiviteter og motiver 06.02-18 februar 2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 februar 2016
Hvordan kan man arbejde med oplevelsesværdier i grønne områder 12.00-23 februar 2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 februar 2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 februar 2016
Natur som incitament for udflytning 08.19-02 januar 2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 januar 2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 december 2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 december 2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 december 2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 november 2015
Helseskoven Octovia® 12.00-22 november 2015
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 november 2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 november 2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 november 2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 november 2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 oktober 2015
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 oktober 2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP262 03.04-07 oktober 2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP277 03.04-06 oktober 2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 oktober 2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 06.02-14 oktober 2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 06.02-15 oktober 2015
Fremtidens campingplads er specialiseret 06.02-16 oktober 2015
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 september 2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 september 2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 september 2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 september 2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 august 2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 august 2015
Friluftsinstallationer i træer 06.02-13 august 2015
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 juni 2015