Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 juli 2003
Stævning kan genskabe egekrat 03.01-09 juni 2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 03.01-08 juni 2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 juni 2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 juni 2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 juni 2003
Egekrat har behov for drift 03.01-07 juni 2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 juni 2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 juni 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 juni 2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 juni 2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 maj 2003
Prioritering af naturen 04.00-05 maj 2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 maj 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 maj 2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 maj 2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 maj 2003
Angreb af honningsvamp i eg 08.07-24 maj 2003
Næringsstoffer og stofkredsløb: S 05.09-26 maj 2003
Måling af nålefarven i nobilis 08.01-03 maj 2003
Skovflåten 11.02-01 maj 2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 maj 2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 maj 2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 maj 2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 maj 2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 april 2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 april 2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 april 2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 april 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 april 2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 08.01-08 april 2003
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 april 2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 april 2003
Plantning i krydsforbandt 04.04-01 april 2003
Fire plus fire modellen 06.02-04 april 2003
Fire plus fire modellen i praktisk udførelse 06.02-05 april 2003
Arbejdsmiljø ved kemisk topskudsregulering 11.03-01 april 2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 april 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 april 2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 april 2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 april 2003
Om at sanse naturen 04.00-02 marts 2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 marts 2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 08.01-07 marts 2003
Egevisnesyge 08.07-23 marts 2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 marts 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 marts 2003
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 marts 2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 marts 2003
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 marts 2003