Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 februar 2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 februar 2002
Måling af vandindhold i flis 07.04-06 januar 2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 januar 2002
Brodannelse i flis 07.04-05 januar 2002
Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-04 december 2001
Økonomisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-05 december 2001
Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-06 december 2001
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 december 2001
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 december 2001
Pilotforsøg med topklipning i juni 06.03-10 december 2001
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 december 2001
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 december 2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 november 2001
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 november 2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 november 2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 november 2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 november 2001
Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser 03.03-25 november 2001
Oplagring af brænde i murede bygninger 07.02-07 november 2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 november 2001
Internethandel med juletræer og klippegrønt 10.19-03 november 2001
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 november 2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 november 2001
Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling 05.01-12 november 2001
Rydning og knusning af stød og hugstaffald efter stormfald 06.07-08 oktober 2001
Jordbearbejdning og plantning efter stormfald 06.07-09 oktober 2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 oktober 2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 oktober 2001
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 oktober 2001
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 oktober 2001
Kvasrydning efter stormfald 06.07-06 september 2001
Maskin- og redskabsløsninger til kvasrydning 06.07-07 september 2001
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 september 2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 september 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: 03.01-21 september 2001
Juletræsegnethed for provenienser i 3 alternative juletræsarter 03.04-16 september 2001
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 september 2001
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 september 2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 september 2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 september 2001
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 september 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran 03.01-20 august 2001
Naturens betydning for valg af bosted og feriemål 06.10-02 august 2001
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 august 2001
24 egeproveniensers produktion og kvalitet 03.03-23 august 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran 03.01-19 august 2001
Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer 05.09-19 august 2001
Algebekæmpelse 05.19-03 august 2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 august 2001