Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 august 2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 august 2001
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 august 2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 august 2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 august 2001
Bymiljøindikatorer 03.01-01 juli 2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 06.01-04 juli 2001
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 juli 2001
Efter-høst kvalitet 03.01-18 juni 2001
ESBEN 08.05-16 juni 2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 juni 2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 juni 2001
Efter-høst kvalitet 03.01-17 juni 2001
Vækst i 3 alternative juletræsarter 03.04-15 juni 2001
Weymouthsfyrrens blærerust 05.06-06 juni 2001
Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran 05.09-18 juni 2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 juni 2001
Landskabsevaluering i England 03.13-07 juni 2001
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 juni 2001
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000 05.25-07 juni 2001
Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer 05.25-08 juni 2001
Håndskubbede græsklippere skal passe til personen 11.04-02 juni 2001
Stangklipper kan lette hækkeklipning 11.04-03 juni 2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 maj 2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 maj 2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 maj 2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 maj 2001
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 maj 2001
Fyrrens knækkesygerust 05.06-05 maj 2001
Terminologi og definitioner vedrørende formning af nordmannsgran 06.02-01 maj 2001
Formning af nordmannsgran 1 06.02-02 maj 2001
Formning af nordmannsgran 2 06.02-03 maj 2001
Formning af nordmannsgran I 06.03-07 maj 2001
Formning af nordmannsgran II 06.03-08 maj 2001
Formning af nordmannsgran III 06.03-09 maj 2001
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 maj 2001
Spiselige svampe på rekreative arealer 05.26-12 maj 2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 maj 2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 maj 2001
Manuel lægning af belægningssten er hårdt arbejde 11.04-01 maj 2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 april 2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 april 2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 april 2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-07 april 2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 april 2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 april 2001
Sibirisk ædelgranlus 05.05-14 april 2001
Såring ved stammebasis som formreguleringsmetode i nordmannsgran 06.03-06 april 2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 april 2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 april 2001