Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 september 2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 september 2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 august 2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 august 2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 august 2000
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 august 2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 august 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 august 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 august 2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 august 2000
Nålefald i fyr - saltskader 05.08-04 august 2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-15 august 2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-16 august 2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 august 2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 august 2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 august 2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 august 2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 august 2000
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 juli 2000
Nobilis til juletræsproduktion 03.02-16 juli 2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.07-02 juli 2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 juni 2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 juni 2000
Brunporesvamp 08.07-14 juni 2000
Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene 05.09-13 juni 2000
Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger 05.09-14 juni 2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 juni 2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 juni 2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 maj 2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 maj 2000
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 maj 2000
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme klar med data 06.00-01 maj 2000
Kvalitetsklasser for brændselsflis 07.04-03 maj 2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 maj 2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 maj 2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 maj 2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 maj 2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 maj 2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 maj 2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 maj 2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 april 2000
Rodfordærveren 08.07-01 april 2000
Rodfordærveren 08.07-03 april 2000
Rodfordærveren 08.07-04 april 2000
Rodfordærveren 08.07-13 april 2000
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 april 2000
Nålefald i fyr - fyrrenål-blærerust 05.06-03 april 2000
Mekanisk vækstregulering af nordmannsgran 06.03-05 april 2000
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 april 2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 april 2000