Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 juni 2015
Valg af frøkilder i douglasgran 03.04-05 juni 2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 juni 2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 juni 2015
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 juni 2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 juni 2015
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 juni 2015
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 juni 2015
Naturpark Amager I 06.00-08 juni 2015
Naturpark Amager II 06.00-09 juni 2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter maj 2015
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 maj 2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 maj 2015
Brug af skovens elementer ved udformning af legepladser til børnehaver 06.02-11 maj 2015
Udformning af skovsteder til brug for børnehaver 06.02-12 maj 2015
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 april 2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 april 2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 april 2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 april 2015
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 april 2015
Produktionen i den primære træindustri 2013 10.04-02 april 2015
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 april 2015
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 april 2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 marts 2015
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 marts 2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 marts 2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel 06.01-91 marts 2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid 06.01-89 marts 2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand 06.01-90 marts 2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 februar 2015
Grønne tages termiske egenskaber 04.09-10 februar 2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 februar 2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (6). Gruppestørrelse 06.01-88 februar 2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 februar 2015
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 januar 2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 januar 2015
Installationer i træer 09.09-30 januar 2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 december 2014
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 december 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen? 06.01-85 december 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år? 06.01-86 december 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Naturbesøgenes varighed 06.01-87 december 2014
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 november 2014
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 november 2014
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 november 2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.06-09 november 2014
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 november 2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 november 2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 november 2014
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 november 2014