Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 november 1999
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 oktober 1999
Høenge i skov 09.12-03 oktober 1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 oktober 1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 oktober 1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 oktober 1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 oktober 1999
Pleje af moser 09.12-02 oktober 1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 oktober 1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 oktober 1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 oktober 1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 oktober 1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 september 1999
Provenienser af Abies lasiocarpa 03.04-11 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 september 1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 september 1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 september 1999
Dyb jordbehandling 04.03-06 september 1999
Opkvistning i bøg, ask og ær 05.04-01 september 1999
Afprøvning af værktøj, maskiner og redskaber i Tyskland 06.00-01 september 1999
Gruppetest af grensakse i Tyskland 06.00-02 september 1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 september 1999
Sprinklerlagring af uafkortet tømmer 07.02-02 september 1999
Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare? 07.04-04 september 1999
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 september 1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 september 1999
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 september 1999
Provenienser af Abies lasiocarpa 03.04-12 september 1999
Knop- og skudskader i nordmannsgran 05.08-03 september 1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 september 1999
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 september 1999
Traktormonterede flishuggere til skovbrug 06.03-15 august 1999
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-09 august 1999
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 august 1999
Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger 05.09-10 august 1999
Erfaringer med palle-pakkemaskiner 07.05-04 august 1999
Erfaringer med palle-pakkemaskiner 07.05-05 august 1999
Erfaringer med palle-pakkemaskiner 07.05-06 august 1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 august 1999
Naturlig holdbarhed hos nåletræ 10.00-04 august 1999
Naturlig holdbarhed hos løvtræ 10.00-05 august 1999
Tropisk træ til udendørs brug 10.00-06 august 1999
Imprægneret træ 10.00-07 august 1999
Konstruktiv træbeskyttelse 10.00-08 august 1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 juli 1999
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 juni 1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 juni 1999
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 juni 1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 juni 1999