Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Barypeithes pellucidus Boheman 05.05-09 juni 1999
Barkøresnudebille 05.05-10 juni 1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 juni 1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 juni 1999
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 maj 1999
Lagring af energipil 07.02-06 maj 1999
Maskinoversigter - Brændemaskiner 12.00-01 maj 1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 maj 1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 maj 1999
Pleje af moser 06.02-09 maj 1999
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 april 1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 april 1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 april 1999
Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus 05.05-07 april 1999
Bekæmpelse af galmider i juletræer 05.05-08 april 1999
Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer 05.08-02 april 1999
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 april 1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 april 1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 april 1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 april 1999
Koen som naturplejer 06.01-08 april 1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 april 1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet 03.02-14 marts 1999
Høstning af energipil 06.03-14 marts 1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 marts 1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 marts 1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet 03.02-15 marts 1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 marts 1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 marts 1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 marts 1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 marts 1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 marts 1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 marts 1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 marts 1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 marts 1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 februar 1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 februar 1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 februar 1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 februar 1999
Salt og saltspredning 05.23-03 februar 1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 februar 1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 februar 1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 januar 1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 januar 1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 januar 1999
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 januar 1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 december 1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 december 1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 december 1998
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 december 1998