Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Hesten som naturplejer 06.01-05 maj 1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 april 1998
Hvad betyder pyntegrøntkulturer for landskabet? 03.12-03 april 1998
Etablering af buske i råjord 04.06-21 april 1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 april 1998
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 april 1998
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 marts 1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 marts 1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 marts 1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 04.00-01 marts 1998
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 marts 1998
Jorddækning som alternativ til kemisk ukrudtskontrol 05.03-01 marts 1998
Udbytte og kvalitet af kristtorngrene ved forskellig klippeteknik 08.02-05 marts 1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 marts 1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 marts 1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 marts 1998
Stævningsdrift 06.06-03 marts 1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 03.12-02 februar 1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 januar 1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 januar 1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 januar 1998
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 december 1997
Linds udvikling i byen 03.01-17 december 1997
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 november 1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 november 1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 november 1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 november 1997
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 oktober 1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 oktober 1997
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 oktober 1997
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 oktober 1997
Nåleanalyser 05.09-07 oktober 1997
Sammenkørsel til terminal med lastbil og kran 07.05-03 oktober 1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 september 1997
Jordanalyser 04.01-01 september 1997
Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis 08.05-02 september 1997
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 september 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-06 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-07 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-08 august 1997
Flexspray-sprøjten 05.01-07 august 1997
Afgasning 07.06-01 august 1997
Udbudsundersøgelse af juletræer i Europa 10.09-02 august 1997
Reolpløjning 04.01-03 august 1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 august 1997
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 august 1997
Så er det tid til at gennemgå kemiskabet 04.19-03 juli 1997
Nedsivning af pesticider til grundvandet 04.19-04 juli 1997
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 juni 1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 juni 1997