Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 juni 1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 juni 1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.11-01 juni 1997
Topskudsregulering 2 06.03-02 juni 1997
Topskudsregulering 3 06.03-03 juni 1997
Topskudsregulering 4 06.03-04 juni 1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 juni 1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 juni 1997
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 juni 1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 juni 1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 maj 1997
Teknisk afprøvning 05.01-06 maj 1997
Topskudsregulering 1 06.03-01 maj 1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 maj 1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 maj 1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 maj 1997
Vildtafværgning i eg 04.12-01 april 1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 april 1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 april 1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 marts 1997
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 marts 1997
Argylene 08.05-01 marts 1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 marts 1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 marts 1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 marts 1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 marts 1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 marts 1997
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 februar 1997
Mekanisk renholdelse på "husmandsniveau" 05.02-05 februar 1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 februar 1997
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 december 1996
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 december 1996
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 december 1996
Besøgsmønstre 03.11-08 december 1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 december 1996
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 november 1996
Detailsalg eller grossistsalg af juletræer - 1 10.19-01 november 1996
Detailsalg eller grossistsalg af juletræer - 2 10.19-02 november 1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 november 1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 november 1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 november 1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 november 1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 november 1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 november 1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 november 1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 november 1996