Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Om at opleve æstetik 03.12-01 august 1996
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 august 1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 august 1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 august 1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 august 1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 august 1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 august 1996
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 06.00-04 juli 1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 juni 1996
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 juni 1996
Silvatec CH 878 og 478 Flismaskiner 06.03-13 juni 1996
Stormfald: 08.01-01 juni 1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 juni 1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 juni 1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 juni 1996
Kontrol af utilsigtet jordkomprimering 03.02-03 juni 1996
Metoder ved kontrol af utilsigtet komprimering 03.02-04 juni 1996
Etableringsbeskæring af træer 05.01-05 maj 1996
Trærødder og ledninger 05.01-07 maj 1996
Beskæring af buske - Tradition eller potentialeudnyttelse! 05.03-01 maj 1996
Beskæring af buske - Blomstringsmåden bestemmer beskæringsmåden 05.03-02 maj 1996
Facadebeplantning uden skader 05.08-02 maj 1996
Facadebeplantning uden skader 05.08-03 maj 1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 april 1996
Omkostninger ved levering af lagret flis 06.03-12 april 1996
Gravemaskiner udstyret med skovningsaggregat 06.07-04 april 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-05 april 1996
Silkefyr - 2 03.06-02 april 1996
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 april 1996
Pactor 07.05-01 april 1996
Markedsanalyse 10.09-01 april 1996
Utilsigtet komprimering af vækstjord 03.02-01 april 1996
Zoneinddeling af byggearealet 03.02-02 april 1996
Deponering af muld 04.01-01 april 1996
Jordbor til plantehuller 04.06-02 april 1996
Bytræers rodvækst og vandforbrug 04.06-13 april 1996
Bestemmelse af jordvolumen for bytræer 04.06-14 april 1996
Håndtering af store træer med klump 04.06-15 april 1996
Ukrudtsbekæmpelse ved etablering af vejplantninger 04.08-01 april 1996
Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning? 05.02-04 marts 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-03 marts 1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 marts 1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 marts 1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 januar 1996
Hydraulikslanger til skovmaskiner 06.08-04 januar 1996
Luftforurening med svovl 08.04-06 december 1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-06 december 1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-07 december 1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-08 december 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 december 1995