Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Tågesprøjtning med Hardi Combi-3 05.01-05 juni 1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 maj 1995
Afskærmet sprøjtning 05.01-04 maj 1995
Mekanisk kulturrenholdelse ved jordbearbejdning 05.02-02 maj 1995
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-05 maj 1995
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 marts 1995
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-03 februar 1995
"Kriska" Universalmaskine 05.01-03 december 1994
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-01 december 1994
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 november 1994
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 oktober 1994
Bundt- og vejeudstyr til klippegrønt 08.03-01 oktober 1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 september 1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 september 1994
Udbringning af slam i skove 04.09-03 september 1994
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 september 1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 august 1994
Brændselsflis' størrelsesfordeling 06.03-08 august 1994
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 august 1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 august 1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 august 1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 august 1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 august 1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 august 1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 august 1994
Kvalitetsreference ved indkøb af motorsav 05.09-01 juli 1994
Frisk- og tørvægt pr. rummeter flis for fransk bjergfyr 06.03-07 juli 1994
Landevejstransport af flis og energirundtræ 06.06-01 juli 1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 juli 1994
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 juli 1994
Energipil 03.01-01 juni 1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 juni 1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 juni 1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 juni 1994
Sen forårsnattefrost 05.04-01 maj 1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 marts 1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 marts 1994
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 marts 1994
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 februar 1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 februar 1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 februar 1994
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 december 1993
FPA gruppetest af grensakse (ørnenæb m.m.) 04.19-02 december 1993
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 december 1993
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 december 1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 december 1993
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 december 1993
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 december 1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 december 1993
Snerlebekæmpelse 05.01-01 december 1993