Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion 06.01-83 november 2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år 06.01-84 november 2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 oktober 2014
Beskyttelse af træer på skovkirkegårde 05.26-36 oktober 2014
Bevaring af træer på kirkegårde 05.26-35 oktober 2014
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 oktober 2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 oktober 2014
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 september 2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 september 2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 september 2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 september 2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 september 2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 august 2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 august 2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 august 2014
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 august 2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 august 2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 juni 2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 juni 2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 juni 2014
Brandsikring af grønne tage 04.09-08 juni 2014
Tæthedskontrol af tag­membran på grønne tage 04.09-07 juni 2014
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 juni 2014
Landskabsurbanismens Dogmer 09.19-02 juni 2014
Landskabsurbanismens historie 09.19-03 juni 2014
Flere rigtige måder at beskære træer på 05.01-22 maj 2014
Grønne tages luftrensende egenskaber 04.09-06 maj 2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 1 04.09-04 maj 2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 2 04.09-05 maj 2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 april 2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 06.01-81 april 2014
Nyt perspektiv - løs op for konflikten ved at omformulere den 09.00.15 april 2014
Genstridige konflikter 09.00-14 april 2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 april 2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 april 2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 april 2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.14-13 marts 2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 marts 2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 marts 2014
Håndholdt geografisk information - med mobilen ud i naturen 06.00-07 marts 2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 marts 2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 marts 2014
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 februar 2014
Fakta og myter om rekreative stier 06.01-80 februar 2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 februar 2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 februar 2014
Ahornsodbark - En potentiel skadevolder på bytræer 05.26-34 februar 2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 februar 2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 februar 2014
Rød nåleringplet på fyr 08.07-31 januar 2014