Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Ædelgrankræft - en ny sygdom på Abies-arter 08.07-51 januar 2014
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 januar 2014
Lebensbereich stilen 08.00-15 december 2013
Træets næringsstoffer 04.05-03 december 2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 december 2013
Gødskning af træer 04.05-05 december 2013
Natur på kirkegården 03.13-18 december 2013
Afsøgning af byens ressourcer 03.14-11 december 2013
Indefra og ud 03.14-12 december 2013
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 december 2013
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 december 2013
Byhøst - en almennyttig forening 06.00-06 december 2013
Ædelgranbarkbille 05.05-40 oktober 2013
Neonectria ædelgrankræft III 05.06-27 oktober 2013
Neonectria ædelgrankræft II 05.06-26 oktober 2013
Neonectria ædelgrankræft I 05.06-25 oktober 2013
Ædelgrankræft på prydtræer 05.26-33 oktober 2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 oktober 2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 oktober 2013
Analyseværktøjet Stjernediagrammet 09.00-12 oktober 2013
Konflikters dynamik 09.00-13 oktober 2013
Biodiversitet i byer 03.00-19 september 2013
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 september 2013
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 september 2013
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 september 2013
Urteagtige og dynamiske plantninger 08.07-03 september 2013
Kolindsund: ny natur 04.01-03 august 2013
Den nye geografi 05.01-04 august 2013
Friluftslivets samfundsværdi 06.00-05 august 2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 juli 2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 juli 2013
Grønne tage - historik og potentiale 04.09-02 juli 2013
Grønne tage - typologi og opbygning 04.09-03 juli 2013
Skovrejsning - regler og tilskud 10.05-08 juni 2013
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 10.05-09 juni 2013
Pædagogers naturformidling i naturbørnehaver 06.02-09 juni 2013
Forskning i udeskole i Danmark - 2000-2013 06.02-10 juni 2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 juni 2013
Byer har brug for festivaler 03.19-19 juni 2013
Opsamling af regnvand på golfbaner 05.00-03 juni 2013
Træartsvalget 15. Skovfyr 03.02-32 maj 2013
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 maj 2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 maj 2013
Træartsvalget 14. Sitkagran 03.02-31 maj 2013
Naturbørnehaver 06.02-08 maj 2013
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.00-10 maj 2013
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.00-11 maj 2013
Hestekastanje-bakteriekræft 05.27-01 marts 2013
Nøgling af lindetræer på kultivarniveau 08.01-24 marts 2013
Mødet med andre skov­gæster i bynær skov 06.01-78 marts 2013