Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 september 2012
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.04-26 september 2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 september 2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 september 2012
Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt 05.01-15 september 2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 september 2012
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 september 2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 september 2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 september 2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 september 2012
Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning 06.01-74 september 2012
Færdsel langs danske vandløb 06.01-75 september 2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 august 2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 august 2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 august 2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 august 2012
Publikumstælling ved hjælp af passive infrarøde passagemålere 06.01-70 august 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (7) 06.01-71 august 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (8) 06.01-72 august 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (9) 06.01-73 august 2012
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 juni 2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 juni 2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 juni 2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 juni 2012
Brugere, menighedsråd og provsti 03.03-68 juni 2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 juni 2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 juni 2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 juni 2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 juni 2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 juni 2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 juni 2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 juni 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 juni 2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 juni 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 maj 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 maj 2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 maj 2012
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 maj 2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 maj 2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 maj 2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 maj 2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 maj 2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 maj 2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 maj 2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 maj 2012
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 maj 2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 maj 2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 april 2012