Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Afvikling af overstandere i bøge 06.01-01 januar 0001
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 september 1992
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 september 1992
Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande 05.05-01 september 1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 september 1992
Udkørselstraktorer 06.04-01 september 1992
Micans 08.10-01 september 1992
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 november 1992
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 november 1992
Gødskning med spildevandsslam i skov 04.09-01 november 1992
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 november 1992
Brænde 07.04-01 november 1992
Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald 06.07-01 februar 1993
Stormfaldsoparbejdning med brug af gummihjulslæsser 06.07-03 februar 1993
Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer 07.02-01 februar 1993
Reolpløjning 04.03-02 maj 1993
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 september 1993
Oldenindsamling 04.04-01 september 1993
Opbevaring af bog og agern 04.04-02 september 1993
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 04.07-01 september 1993
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 december 1993
FPA gruppetest af grensakse (ørnenæb m.m.) 04.19-02 december 1993
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 december 1993
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 december 1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 december 1993
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 december 1993
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 december 1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 december 1993
Snerlebekæmpelse 05.01-01 december 1993
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 februar 1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 februar 1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 februar 1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 marts 1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 marts 1994
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 marts 1994
Sen forårsnattefrost 05.04-01 maj 1994
Energipil 03.01-01 juni 1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 juni 1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 juni 1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 juni 1994
Kvalitetsreference ved indkøb af motorsav 05.09-01 juli 1994
Frisk- og tørvægt pr. rummeter flis for fransk bjergfyr 06.03-07 juli 1994
Landevejstransport af flis og energirundtræ 06.06-01 juli 1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 juli 1994
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 juli 1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 august 1994
Brændselsflis' størrelsesfordeling 06.03-08 august 1994
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 august 1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 august 1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 august 1994