Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Sortér faldende Dato
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 august 2004
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 marts 1997
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 november 2008
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 april 2005
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 marts 1997
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 november 2008
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 maj 2005
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 marts 1997
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 februar 2010
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 juni 2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 august 2005
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 september 2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 november 2007
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 juni 1999
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 februar 2008
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 september 2000
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 april 2008
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 oktober 2000
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 april 2008
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 marts 2004
Byrum med plads til livet 03.00-11 september 2004
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 maj 2009
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 oktober 2011
Skandinavisk identitet i landskabsarkitektur 03.00-12 december 2004
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 november 2011
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 maj 2005
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 november 2011
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 oktober 2005
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 december 2011
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 november 2005
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 maj 2012
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 juni 2006
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 maj 2012
Det Kongelige Biblioteks Have - arkitektonisk og historisk set 03.00-17 oktober 2006
Tænd og sluk for naturen 03.00-18 november 2006
Biodiversitet i byer 03.00-19 september 2013
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-19 august 2007
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 september 2013
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 november 2008
Lommeparker 03.00-21 november 2008
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 august 2014
Træer og andet grønt 03.00-22 november 2008
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 september 2014
Verden i Danmark 03.00-23 september 2009
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 april 2016
Skohornsparker 03.00-24 september 2009
Fra parkering til park 03.00-24 april 2017
Pollenallergi ind i planlægningen 03.00-25 december 2009
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 august 2017
Lommeparker gør København grønnere 03.00-26 august 2010