Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 august 2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 august 2006
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 august 2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 august 2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 juni 2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 juni 2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 maj 2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 maj 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 april 2006
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 april 2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 april 2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 marts 2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 marts 2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 marts 2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 marts 2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 marts 2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 februar 2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 februar 2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 februar 2006
Skadedyr på platan 05.28-08 februar 2006
Naturens æstetik 03.12-11 december 2005
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 december 2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 december 2005
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 december 2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 december 2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 november 2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 november 2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 oktober 2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 oktober 2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 oktober 2005