Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Tænd og sluk for naturen 03.00-18 november 2006
Facadebeplantning - generelt 08.03-01 november 2006
Det Kongelige Biblioteks Have - arkitektonisk og historisk set 03.00-17 oktober 2006
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 oktober 2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 oktober 2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 oktober 2006
Nationalparker i Danmark - hvad mener befolkningen? 03.13-14 september 2006
Nationalparker i Danmark - nogle lokale synspunkter 03.13-15 september 2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 03.13-16 september 2006
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 september 2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 august 2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 august 2006
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 august 2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 august 2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 juni 2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 juni 2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 maj 2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 maj 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 april 2006
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 april 2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 april 2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 marts 2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 marts 2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 marts 2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 marts 2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 marts 2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 februar 2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 februar 2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 februar 2006
Skadedyr på platan 05.28-08 februar 2006