Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Etablering af frøblandinger til plænegræs 04.07-02 maj 2004
Temperatur og spiring af plænegræsfrø 04.07-03 maj 2004
Vand og spiring af plænegræsfrø 04.07-04 maj 2004
Kastanie-minérmøl 05.28-06 maj 2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 april 2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 april 2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 april 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 april 2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 april 2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 marts 2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 marts 2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 marts 2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 februar 2004
Elmesyge 05.26-01 februar 2004
Bekæmpelse af elmesyge 05.26-02 februar 2004
Behandling af elmesyge 05.26-03 februar 2004
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 februar 2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 februar 2004
Sammensætning af frøblandinger til plænegræs 04.07-01 december 2003
Værdisætning af træer 05.01-14 december 2003
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 december 2003
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 november 2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 november 2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 november 2003
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 november 2003
Forurenet rabatjord langs motorveje 12.00-07 november 2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 oktober 2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 oktober 2003
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 oktober 2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 oktober 2003