Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 maj 2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 maj 2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 april 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 april 2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 april 2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 april 2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 marts 2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 marts 2003
Egevisnesyge 05.26-14 marts 2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 marts 2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 marts 2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 februar 2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 februar 2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 februar 2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 februar 2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 februar 2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 februar 2003
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 december 2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 november 2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 november 2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 november 2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 november 2002
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 oktober 2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 oktober 2002
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 06.00-01 oktober 2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 05.26-13 september 2002
Iberisk skovsnegl 05.28-05 september 2002
Dosering af kompost 07.04-09 september 2002
At tale om smukke landskaber 03.12-07 august 2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 august 2002