Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 marts 2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 februar 2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 februar 2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 februar 2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 februar 2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 februar 2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 februar 2003
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 december 2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 november 2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 november 2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 november 2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 november 2002
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 oktober 2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 oktober 2002
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 06.00-01 oktober 2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 05.26-13 september 2002
Iberisk skovsnegl 05.28-05 september 2002
Dosering af kompost 07.04-09 september 2002
At tale om smukke landskaber 03.12-07 august 2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 august 2002
Restaurering af gadekær 06.04-02 august 2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 juni 2002
Landbrug og landskab 06.07-07 juni 2002
Om at sanse naturen 03.12-06 maj 2002
Arbejde i træer 05.01-13 maj 2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 maj 2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 maj 2002
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 maj 2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 april 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 april 2002