Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Plantevækst i filterjord 04.03-18 januar 2018
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 december 2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 december 2017
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 november 2017
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 september 2017
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 september 2017
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 august 2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 august 2017
Symptomer og følgeskader ved hestekastanje-bakteriekræft 05.27-02 maj 2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 april 2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 april 2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 marts 2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 marts 2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 marts 2017
Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab 05.26-21 februar 2017
Bevar asketræer i by og landskab 05.26-37 februar 2017
Krigsveteraner trives godt med friluftsliv 12.00-25 februar 2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 december 2016
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 december 2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 oktober 2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 oktober 2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 oktober 2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 september 2016
Naturbaseret terapi kan hjælpe krigsveteraner 12.00-24 september 2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 september 2016
Fra parkering til park 03.00-34 august 2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 august 2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 august 2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 august 2016