Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 december 2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 december 2000
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 december 2000
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 december 2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 november 2000
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 november 2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 november 2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 oktober 2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 oktober 2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 oktober 2000
Beskæring af træer 05.01-11 oktober 2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 oktober 2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 september 2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 september 2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 september 2000
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 september 2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 september 2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 august 2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 august 2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 august 2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 august 2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 august 2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 august 2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 juni 2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 juni 2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 maj 2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 maj 2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 maj 2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 maj 2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 maj 2000