Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Musegnav 05.29-01 marts 2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 februar 2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 februar 2001
Etableringsevne hos plænegræs 05.06-31 februar 2001
Pesticidforbruget i staten 1995-1999 05.25-05 februar 2001
Pesticidforbruget i amterne 1995-1999 05.25-06 februar 2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 februar 2001
Passager og hegn til frøer og tudser 03.13-06 december 2000
Tilsaltning af ny jord i bymiljø 05.23-08 december 2000
Vejsalts optagelse i træer 05.23-09 december 2000
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 december 2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 december 2000
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 december 2000
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 december 2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 november 2000
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 november 2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 november 2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 oktober 2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 oktober 2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 oktober 2000
Beskæring af træer 05.01-11 oktober 2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 oktober 2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 september 2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 september 2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 september 2000
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 september 2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 september 2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 august 2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 august 2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 august 2000