Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 august 2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 august 2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 august 2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 juni 2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 juni 2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 maj 2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 maj 2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 maj 2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 maj 2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 maj 2000
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 april 2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 april 2000
Hvordan ser gymnasieelever landskabet? 03.12-05 april 2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 april 2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 april 2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 marts 2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 marts 2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 marts 2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 marts 2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 marts 2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 marts 2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 februar 2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 februar 2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 februar 2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 februar 2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 februar 2000
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 december 1999
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 december 1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 december 1999
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 december 1999