Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 april 2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 april 2000
Hvordan ser gymnasieelever landskabet? 03.12-05 april 2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 april 2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 april 2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 marts 2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 marts 2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 marts 2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 marts 2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 marts 2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 marts 2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 februar 2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 februar 2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 februar 2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 februar 2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 februar 2000
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 december 1999
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 december 1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 december 1999
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 december 1999
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 december 1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 december 1999
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 december 1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 december 1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 november 1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 november 1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 november 1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 november 1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 november 1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 oktober 1999