Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Elge i naturplejen 06.00-38 juni 2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 juni 2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 juni 2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 maj 2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 maj 2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 maj 2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 maj 2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 april 2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 april 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 marts 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 marts 2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 marts 2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 februar 2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 februar 2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 februar 2016
Hvordan kan man arbejde med oplevelsesværdier i grønne områder 12.00-23 februar 2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 december 2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 december 2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 december 2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 november 2015
Helseskoven Octovia® 12.00-22 november 2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 oktober 2015
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 oktober 2015
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 september 2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 september 2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 september 2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 september 2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 juni 2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 juni 2015
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 juni 2015