Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 juni 2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter maj 2015
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 maj 2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 maj 2015
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 april 2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 april 2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 april 2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 marts 2015
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 marts 2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 marts 2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 februar 2015
Grønne tages termiske egenskaber 04.09-10 februar 2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 februar 2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 december 2014
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 december 2014
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 november 2014
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 november 2014
Beskyttelse af træer på skovkirkegårde 05.26-36 oktober 2014
Bevaring af træer på kirkegårde 05.26-35 oktober 2014
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 oktober 2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 oktober 2014
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 september 2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 september 2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 september 2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 august 2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 august 2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 august 2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 juni 2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 juni 2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 juni 2014