Dato: 29-10-2009 | Videnblad nr. 12.00-18 Emne: Andre emner

ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools

Det er ECLAS opgave, at udvikle uddannelsesprogrammer i landskabsarkitektur overalt i Europa. Det sker ved at styrke kontakten og højne dialogen mellem medlemmerne af det akademiske samfund og ved at gøre den kollektive ekspertise, som organisationen sidder inde med, tilgængelig.

ECLAS-konferencen 2009 blev afholdt på arkitekturfakultetet ved Genovas universitet. Foto: Malene Hauxner

ECLAS-konferencen 2009 blev afholdt på arkitekturfakultetet ved Genovas universitet. Foto: Malene Hauxner

Ifølge Den europæiske landskabskonvention forpligter de underskrivende lande sig til at fremme tværfaglige uddannelsesprogrammer i landskabspolitik, -beskyttelse, forvaltning og planlægning både til fagfolk i den private og den offentlige sektor. Landene skal desuden fremme universitetskurser, der fokuserer på de værdier, der er knyttet til landskaber og de spørgsmål, der vedrører landskabernes beskyttelse, forvaltning og planlægning.

Dette arbejde har adskillige europæiske lande udført gennem flere år. Europas første universitetsprogram i landskabsarkitektur blev således oprettet i Norge i 1919, og i 1924 blev G.N. Brandt ansat som lektor ved Kunstakademiet i København. Et uformelt og individuelt samarbejde har blomstret mellem så vidt forskellige uddannelsessteder som universiteter, kunstakademier, arkitektskoler, landbrugsskoler og tekniske skoler. I nogle lande kan landskabsarkitektur følge sine spor til havebrug og landskabsgartneri, mens disciplinen andre steder er groet frem af arkitektur og naturbeskyttelse.

ECLAS

Umiddelbart inden Berlinmurens fald i 1989 indledtes et struktureret europæisk samarbejde mellem landskabsarkitekturskoler.

I 1991 blev den første officielle konference afholdt for dels at styrke samarbejdet i det nyligt forenede Europa, dels at repræsentere disciplinen i en bredere europæisk sammenhæng. I år 2000 blev The European Council of Landscape Architecture Schools, ECLAS, dannet.

ECLAS har til formål at frembringe og udvikle uddannelsesprogrammer i landskabsarkitektur overalt i Europa. Det finder sted ved at styrke kontakten og højne dialogen mellem medlemmerne af det akademiske samfund; ved at repræsentere dette samfunds interesser i en bredere europæisk social og institutionel kontekst og ved at gøre den kollektive ekspertise, som organisationen sidder inde med, tilgængelig, hvor det er passende og endelig ved at udvide diskussionen om landskabelige spørgsmål på det europæiske plan.

En årlig konference danner grundstammen for denne internationale udveksling. I år fandt den sted på arkitektfakultetet ved Genovas universitet i Italien i de smukkest tænkelige omgivelser passende til konferencens titel Landscapes & Ruins.

Mens den årlige konference stadig er den vigtigste begivenhed i ECLAS kalender er rækken af aktiviteter, der promoverer uddannelse og forskning i landskabsarkitektur, vokset betragteligt i de seneste år – eksempelvis LE:NOTRE og JoLA.

En årlig konference danner grundstammen for international udveksling i ECLAS. Foto: Malene Hauxner

En årlig konference danner grundstammen for international udveksling i ECLAS. Foto: Malene Hauxner

LE:NOTRE

LE:NOTRE-projektet (Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe) er et EU-støttet, tematisk netværk – en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus – skabt for at beskæftige sig med fremadskuende, strategiske overvejelser om videnskabelige, uddannelsesmæssige og institutionelle forhold inden for de vigtigste områder af de højere uddannelser.

Rygraden i projektet er 12 arbejdsgrupper, der dækker de vigtigste underdiscipliner inden for landskabsarkitektur og skaber en fælles platform for kolleger med samme undervisningsansvar og forskningsinteresser. Arbejdsgrupperne omfatter i øjeblikket landskabsdesign, kulturlandskaber, historie og bevaring, professionel projektering, informationsteknologi, landskabsplanlægning, infrastukturprojekter, materialer og konstruktion, landskabsforvaltning, vegetation og planteetablering, urbane åbne rum samt teori og metodelære.

Siden starten i 2002 er antallet af universiteter, der er medlemmer, steget fra 73 til mere end 100. Også en bred vifte af interesseorganisationer deltager i netværket, inklusive The European Foundation for Landscape Architecture (EFLA) og The European Landscape Architecture Students Association (ELASA).

Et af de centrale mål for LE:NOTRE har været at styrke det europæiske samarbejde ved at skabe effektive redskaber til at sikre bæredygtigheden i forskningsresultaterne. Centralt for dette har været udviklingen af projektets webside.

Den indeholder en on-line database over universiteter, deres ansatte, undervisnings- og forskningsprogrammer, kurser, litteratur, videnskabelige tidsskrifter, projekter, miljøpolitikforhold, ordbøger og internationale links.

JoLA

Journal of Landscape Architecture (JoLA).

Journal of Landscape Architecture (JoLA).

ECLAS udgiver det fagfællebedømte (peer-reviewed) videnskabelige tidsskrift Journal of Landscape Architecture (JoLA). Det udkommer to gange årligt på forlaget Callway og med økonomisk støtte fra LE:NOTRE-projektet.

Det første nummer så dagens lys i 2006, som et resultat af, at de mere end 90 europæiske skoler med kurser i landskabsarkitektur og en stadig voksende mængde forskningsresultater efterspurgte et sted at publicere.

Selv om JoLA har europæisk base, er dets udsyn internationalt og dets perspektiver globale. Ud over kendte genrer som videnskabelige artikler og boganmeldelser indeholder tidsskriftet nye former for videnskabelig diskussion som projektkritik (Under the Sky) og visuelle essays (Thinking Eye). Begge kategorier bliver som de videnskabelige artikler peer-reviewed.

Redaktørerne er i øjeblikket fra Norge, Tyskland, England, Frankrig og Danmark, og redaktionsudvalgets medlemmer er fra Sverige, Portugal, Frankrig, Tyskland, Slovenien, Holland, Finland, England, New Zeeland, USA og Kina.

JoLA modtog i 2009 Award of Excellence i kommunikationskategorien af The American Society of Landscape Architects (ASLA).Videnblad nr.: 12.00-18
Forfatter: Malene Hauxner

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt