Dato: 30-11-2015 | Videnblad nr. 12.00-22 Emne: Andre emner

Helseskoven Octovia®

Danmarks første helseskov Octovia ligger i Københavns Universitets arboret i Hørsholm. Helseskoven er tænkt som forebyggelse: Et sted hvor besøgende styrkes mentalt og dermed kan undgå psykiske vanskeligheder. Helseskoven Octovia skal bruges til at forske i, hvorfor nogle naturoplevelser styrker det mentale helbred, mens andre ikke gør det.

Kvaliteten af grønne områder har stor betydning for, om folk bruger områderne og dermed potentielt får bedre mental sundhed og livskvalitet. Ikke alle grønne områder bidrager uden videre til folkesundheden – de skal svare til folks ønsker, forventninger og behov. Der har i mange år været forsket i de forskellige oplevelser, vi har præferencer for, når vi færdes i naturen. Helse­skoven Octovia® giver et bud på, hvordan man kan bruge de forskellige oplevelsesværdier. Helseskoven er dermed en demonstrationsplatform, som også skal indgå i undervisning og forskning.

Oplevelsesværdien Fredfyldt.

Oplevelsesværdien Fredfyldt.

Oplevelsesværdien Vildt.

Oplevelsesværdien Vildt.

Helseskoven er beliggende i Arboretet i Hørsholm, hvor også Terapihaven Nacadia® ligger. Arboretet er et skovmiljø og har dermed lagt navn til begrebet »Helseskoven«. Det skal dog understreges, at oplevelsesværdierne er almengyldige i alle typer grønne områder. Arboretet er et unikt grønt område og udgør Danmarks største samling af træer og buske. Med den nærliggende Ubberød Dam er der selvsagt mange naturkvaliteter til stede allerede. På denne baggrund er Helseskoven udlagt i otte områder i Arboretet, repræsenterende forskellige oplevelsesværdier. At anlægge Helseskoven i Arboretet har flere fordele. Der findes allerede gode oplevelsesværdier, og området har et naturligt og tilvokset udtryk. Men der er også en del begrænsninger. F.eks. må træernes rødder ikke blive beskadiget, hvilket har påvirket placeringen af bænke, nye plantninger og stier. Det er ikke muligt at ændre udtrykket i beplantningen ved at indføre planter, som ikke hører hjemme i det aktuelle geografiske område. Det er heller ikke muligt at udsmykke området med skulpturer eller andre ting, som strider mod Arboretets udtryk eller samlinger.

Nedenfor præsenterer vi et udpluk af Helseskovens otte rum, da vi ikke har plads til at præsentere alle her. Vi viser bl.a., hvordan vi har tolket de forskningsbaserede naturkvaliteter i Arboretets kontekst.

Oplevelsesværdien Fredfyldt

Fredfyldt er generelt den mest foretrukne oplevelsesværdi. I Arboretet valgte vi at placere rummet lidt væk fra gangstien og bagved et stort areal med rododendron for at forstærke oplevelsen af at være uforstyrret. Ind- og udgangen er den samme, og en smal sti leder ned til bænken, der har udsigt over Ubberød Dam. Gulvet består af naturlig bevoksning, væggene er høje og af buske og siv. De høje træers kroner danner taget. Rummet orienterer sig mod Ubberød Dam, som har et rigt fugleliv. Hverken fiskeri eller motorbåde er tilladt. Faktisk nævnes der ikke noget om vand i naturkvaliteterne, men det er oplagt at udnytte den rolige vandflade til at opnå en oplevelse af fredfyldthed. Rummet er mindre end de andre i Helseskoven. Der findes kun en enkelt bænk, som desuden er kortere end en traditionel bænk. Det skal signalere, at hvis der allerede sidder en besøgende her, så skal andre gå videre. Det er et rum til få besøgende. Rummet er placeret i den mest stille del af Arboretet. Kontakten med den stille sø skaber en beroligende følelse. Her er stille, tyst, få mennesker – et sted til eftertanke. Ni naturkvaliteter udgør oplevelsesværdien. To af dem er negative og direkte i modstrid med, hvad man gerne vil have skal indgå i denne oplevelsesværdi. Samtlige positive er repræsenteret.

Vurdering af de ni naturkvaliteter i rummet Fredfyldt i Octovia.

Nr.

Naturkvaliteter

Kommentarer

1

Området er stille og fredeligt

Ja, rummet er placeret et stykke væk fra den nærmeste sti. Der findes ingen andre veje i nærheden. Det er ikke tilladt at sejle med motorbåd eller fiske i søen.

2

Der er ingen cykler i området

Ja, det er ikke tilladt at cykle i Arboretet

3

Det er muligt at tilbringe tid i området uden at være i kontakt med særligt mange mennesker

Ja, rummet er lille og privat

4

Der er masser af mennesker og bevægelse i området (negativ sammenhæng)

Nej, rummets design indbyder ikke til mange mennesker ad gangen

5

Der er ingen knallerter

Nej, det er ikke tilladt at køre på knallert i Arboretet

6

Det er muligt at betragte andre mennesker være aktive, lege, dyrke sport etc. (negativ sammenhæng)

Nej, rummet er privat placeret og aflukket

7

Området er rent og velholdt

Ja, det er et lille rum, som bliver passet

8

Der er ingen trafikstøj fra omgivelserne

Rummet er placeret i en af de mest stille dele af Arboretet, men sommetider kan man svagt høre lyden fra den fjerntliggende motorvej

9

Det føles trygt at opholde sig i området

Ja, buskene bag bænken og udsigten over rummet bidrager til, at det føles trygt

Oplevelsesværdien Vildt

Dette rum repræsenterer oplevelsesværdien Vildt. Rummet er placeret et stykke væk fra større gangstier. En mindre græssti fører op ad en lille bakke til rummet, som har en organisk form. Væggene består først og fremmest af store nåletræer. Gulvet er den naturlige skovbundsflora, bl.a. bregner og mos. To bænke er placeret inde blandt høje grantræer.

De store grantræer, stenene med mos og den naturlige skovbundsvegetation giver et indtryk af en naturligt voksende granskov. Besøgende må gå længere og længere ind i skoven for at nå hen til siddepladsen. Naturen opleves som kraftfuld – det er den, der styrer. Stiens linjeføring og bænkenes placering har underkastet sig naturen. Samtidig skaber træerne tryghed i kraft af deres alder og størrelse. Denne oplevelsesværdi har syv naturkvaliteter, hvoraf de fleste er blevet tilgodeset i designet.

Vurdering af de syv naturkvaliteter i rummet Vildt i Octovia.

Nr.

Naturkvaliteter

Kommentarer

1

Området har karakter af natur

Ja, rummet har en nordskandinavisk naturlig skovagtig karakter

2

Området har en vild og uberørt kvalitet

Ja, som en fritvoksende nåleskov

3

Der er områder med langt græs

Ja, græsset bliver ikke klippet her

4

Det er muligt at tænde bål i området

Nej, det er ikke tilladt i Arboretet

5

Det føles trygt at opholde sig i området

Ja, de store træer skaber en følelse af tryghed

6

Det er muligt at tilbringe tid i området uden at være i kontakt med særligt mange mennesker

Ja, men denne oplevelsesværdi bliver stærkest, hvis den findes i endnu større rum

7

Området har bakket terræn

Nej, men naturligt kuperet terræn

Konceptmodellen

Helseskoven er designet på baggrund af en konceptmodel for design af grønne områder med oplevelsesværdier, der fremmer et godt mentalt helbred. Det er selvsagt klart, at udformningen af oplevelsesværdierne på flere punkter ville have taget sig anderledes ud, hvis vi havde fortolket dem til f.eks. en bypark. Men det, at vi ikke måtte fjerne eksisterende beplantning i Arboretet, blev et positivt benspænd, da vi på den måde var tvunget til at arbejde med og fremhæve de eksisterende kvaliteter. Generelt kan konceptmodellen anvendes i design af alle typer af grønne områder inde i eller i udkanten af en by.

Forskning

Vi er for tiden i gang med at undersøge Helseskoven i forhold til oplevelsesværdier og præferencer. Resultaterne kommer til at supplere eksisterende forskning i skove og grønne områders stressreducerende virkning. Desuden skal forskningen beskrive, hvorfor og hvordan kvaliteten af oplevelsesværdierne har betydning for mental restitution. Tidligere undersøgelser har eksempelvis givet indikationer på, at oplevelsesværdierne Vildt, Artsrig og Fristed foretrækkes af mennesker, der er ramt af stress.

Helseskoven Octovia® er støttet af Realdania, Det Obelske Familiefond, G.B. Hartmanns Familiefond og Friluftsrådet. Man er altid velkommen til selv at besøge Helseskoven i Arboretets åbningstid alle dage fra kl. 7.30 til solnedgang.


Litteratur:
Stigsdotter, U.K., Refshauge, A.D., Sidenius, U. og Grahn, P. (2014): Konceptmodel Helseskoven Octovia: En model for design af grønne områder med oplevelsesværdier, der fremmer et godt mentalt helbred, Københavns Universitet.


Videnblad nr.: 12.00-22
Forfattere: Ulrika K. Stigsdotter, Anne Dahl Refshauge og Ulrik Sidenius

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt