Dato: 29-09-2016 | Videnblad nr. 12.00-24 Emne: Andre emner

Naturbaseret terapi kan hjælpe krigsveteraner

I terapi-skovhaven Nacadia har forskere gennemført et projekt, hvor 8 krigsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom gennemgik et 10 ugers forløb med naturbaseret terapi. Symptomerne blev reduceret og hverdagen lettere. Trods de gode resultater er der behov for flere undersøgelser for at få et sikkert grundlag for behandling.

Terapi-skovhaven Nacadia® er indrettet, så man kan opsøge mange forskellige oplevelser, herunder alenetid ved den stille sø. Det kan være med til at skabe ro i det indre kaos hos veteraner med PTSD. Foto: Dorthe Varning Poulsen

Terapi-skovhaven Nacadia® er indrettet, så man kan opsøge mange forskellige oplevelser, herunder alenetid ved den stille sø. Det kan være med til at skabe ro i det indre kaos hos veteraner med PTSD. Foto: Dorthe Varning Poulsen

Forskning viser, at naturen har en særlig betydning for menneskers sundhed. Det gælder også i forhold til at påvirke stressrelaterede tilstande som f.eks. posttraumatisk stresssyndron (PTSD). Derfor har vi undersøgt, hvordan naturbaseret terapi eventuelt kan hjælpe krigsveteraner med PTSD. Projektet blev gennemført i terapi-skovhaven Nacadia® i Arboretet i Hørsholm, som drives af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

At leve med PTSD

PTSD er en diagnose, som kan stilles af en psykiater. Personen kan ifølge WHO’s definitioner have været udsat for eller vidne til en hændelse, der opleves som truende for ens eget eller andres liv og helbred. En række symptomer følger med diagnosen. Det kan være følelsen af indre uro og at være i konstant alarmberedskab. Fysiske smerter kan være en del af billedet ligesom angst og hjertebanken. Episoder fra krigens rædsel, der kører i hovedet både dag og nat, og følelser, der slet ikke kan kontrolleres, er ligeledes en del af billedet. Det kan ofte betyde social isolation og en hverdag, der er svær at håndtere. Danske soldater er blevet fulgt, og hos den gruppe, der har gjort tjeneste i Afghanistan, er andelen, der udvikler PTSD, steget i årene efter hjemsendelse. Således ligger forekomsten af PTSD-symptomer på ca. 9 % 2,5 år efter udsendelse til krigsområder.

Historisk link

Behandling med ’ophold i naturen’ har været brugt til soldater med traumer siden 1. verdenskrig, hvor PTSD (dengang kaldet granatchok) første gang blev beskrevet. Man høstede positive erfaringer med at skabe ro i det indre kaos gennem ophold i naturen eller ved arbejde med jord og planter. På det grund-lag udviklede haveterapi sig som en del af det ergoterapeutiske arbejdsområde.

I årene efter 1. og 2. verdenskrig udviklede den medicinske og psykologiske behandling af PTSD sig. I de seneste år har der imidlertid vist sig et behov for at kunne bruge andre typer af behandling til krigsveteraner med PTSD. Derfor arbejder vi i Nacadia med naturbaseret terapi, som er en særlig form for haveterapi.

Naturbaseret terapi

Naturbaseret terapi er en dynamisk behandlingsform, som tager udgangspunkt i målgruppens behandlingsbehov, men også i de individuelle ressourcer hos deltagerne. Behandlingen foregår i et naturmiljø, f.eks. en terapihave, hvor målgruppens behov og terapiens formål kan opfyldes. Det kan være behov for tryghed, at være uforstyrret, få sanselige oplevelser og mulighed for hvile. Terapeuterne tilrettelægger behandlingen, så deltagerne arbejder med at finde ro i sig selv gennem træning af kropsbevidsthed og mindfulness-aktiviteter. Det foregår i naturen, som både danner ramme om behandlingen og udgør en aktiv del af forløbet i form af ’grønne’ aktiviteter.

Figuren viser, hvordan naturbaseret terapi er en dynamisk behandling, hvor naturens potentiale, deltagernes behov og de terapeutiske aktiviteter udgør en helhed.

Figuren viser, hvordan naturbaseret terapi er en dynamisk behandling, hvor naturens potentiale, deltagernes behov og de terapeutiske aktiviteter udgør en helhed.

Det aktuelle projekt

Formålet med dette projekt var at undersøge, hvordan veteraner med PTSD oplevede 10 ugers naturbaseret terapi i forhold til det at leve en hverdag med PTSD. Alle 8 deltagere blev interviewet 4 gange. Første interview lå før, behandlingen startede. De næste lå efter 5 og 10 ugers behandling og sidste interview 1 år efter endt behandling.

Naturen fik i løbet af de 10 uger stor betydning for alle deltagerne. Netop det at være til stede i nuet, frem for at tankerne kører i ring, var væsentligt. Træning af vejrtrækningsøvelser, der giver en følelse af kontrol, gjorde det muligt f.eks. at sidde i en bus eller være blandt mange mennesker. Det betød også, at PTSD-symptomer som søvnløshed og mareridt blev mindre belastende. Det at være til stede i nuet førte i det helt taget til mange positive oplevelser. At sidde i skoven og høre en lyd i grenene bagved én kunne trigge alarmberedskabet i kroppen. Men når så et rådyr trippede forbi, blev oplevelsen anderledes og positiv.

Samværet med andre veteraner var også vigtigt. Her blev tilhørsforholdet til en gruppe, der forstod hinandens oplevelser og hverdag, genoprettet. Den accepterende terapeutiske tilgang, hvor veteranerne arbejdede med at lytte til kroppen og vælge aktiviteter efter de ressourcer, de havde, blev opfattet som motiverende. Presset om at skulle præstere forsvandt.

En dag i Nacadia

Veteranerne går én og én gennem Arboretets skovlignende arealer til Nacadia®. Der er flere stier, og biler har ikke adgang. Lågen viser, at Nacadia er lukket for offentligheden. Indenfor leder en sti gennem en pergola og ned til vandløbet. Herefter føres man til bålstedet. For de, der har lyst, er der morgenløbetur kl. 9. Ellers er mødetiden kl. 10. Veteranerne kommer ofte meget tidligt. Det er rart at ankomme stille, tænde bålet, sætte kaffe over og bare sidde. Nogle gange med småsnak, andre gange tavst. Terapeuterne starter øvelserne kl. 10. Siddende eller liggende og udenfor, når det er muligt – ellers i det store drivhus. Herefter afgør deltagerne selv, hvad de kan magte og har brug for eller lyst til. Hvis natten har været søvnløs, er det godt at ligge i hængekøjen. Det at være i en gruppe, hvor man føler sig forstået, giver tryghed. Det gør det lettere at falde til ro. For de, der kæmper med indre uro, kan fysisk krævende aktiviteter være gode at gå i gang med. Det kan være at ro ud på søen for at tjekke, om der er krebs i tejnerne.

Den sidste time af dagen er alenetid. At sidde på en platform oppe i et træ og overskue hele området er en yndlingsplads for nogle. I de første uger af behandlingsforløbet er følelsen af tryghed af stor betydning for valget af sted. Rygdækning er vigtigt. Én vælger et stort gammelt træ, hvor han sidder med ryggen op ad stammen. En anden slår sig ned ved en jordvold i et hjørne, hvor ingen kan snige sig ind på ham. At lukke øjnene er en udfordring, fordi kroppen har vænnet sig til at være i alarmberedskab.


Positiv effekt

At komme videre fra et behandlingsforløb til at kunne bruge redskaberne i hverdagen var en udfordring, som blev håndteret forskelligt. Efter et år beskrev veteranerne store forandringer i deres liv. De var blevet mere kompetente til at handle. Naturen var blevet en del af hverdagen. Én var flyttet ud i et lille hus i skoven og nød den ro, der nu altid var omkring ham. Nogle brugte naturen og grønne områder som steder, hvor man kunne finde ro for indre uro. Andre samlede en gruppe og tog til Sverige for at finde ro i naturen. For nogle af veteranerne blev det vigtigt at fortsætte en daglig rytme med yoga og mindfulness-træning. Livet med PTSD kan have op- og nedture. I perioder var det vanskeligt for enkelte af deltagerne at komme ud af deres lejlighed og dermed også svært at komme ud i naturen. Terapiens redskaber til at mindske disse udsving var en hjælp.

Brug for mere viden

Naturbaseret terapi har en positiv betydning for veteraner med PTSD. Der er dog stadig mange spørgsmål, der mangler svar, før vi for alvor kender potentialet. Det er nødvendigt med større og længerevarende forskningsprojekter med et bredt spekter af målemetoder, før naturbaseret terapi kan etableres som et tilbud til veteraner med PTSD på lige fod med andre videnbaserede behandlinger.

Læs mere

Dorthe Varning Poulsen: How war vetrans with post-traumatic stress discorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden. PhD Thesis November 2015, Department of Geoscience and Natural Resource Management, University of Copenhagen.


Videnblad nr.: 12.00-24
Forfatter: Dorthe Varning Poulsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt