Dato: 01-05-2001 | Videnblad nr. 11.04-01 Emne: Ergonomi

Manuel lægning af belægningssten er hårdt arbejde

Manuel lægning af belægningssten er en problematisk arbejdsopgave for den, der lægger stenene. Arbejdet giver store ergonomiske gener, som ikke kan reduceres ved ændrede arbejdsstillinger, men kun ved at bruge helt andre metoder, f.eks. maskinlægning. Derimod kan ergonomien i håndlangerens arbejde forbedres betydeligt, hvis stenene leveres på murstenspaller. Herfra kan håndlangeren på en pallekærre køre stenene helt frem til læggestedet. Hele arbejdsopgaven effektiviseres samtidig, idet én håndlanger kan nå at servicere to læggere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 11.04-01
Forfattere: Camilla Blankholm Sørensen, Palle Kristoffersen, Cornelia Hæstrup Strøh og Helene Nielsen Invernizzi