Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 09.03-03 Emne: Belægninger

Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ®

Velfungerende grusbelægninger er en kombination af design, anlæg og drift med grusmaterialet som en afgørende faktor. Slotsgrus ® er det eneste produkt på markedet, der er specielt udviklet og afprøvet til etablering af grusbelægninger. Slotsgrus ® er udviklet af Skov & Landskab i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen til renovering af stinettet i Frederiksberg Have. Med Slotsgrus ® er det muligt relativt simpelt at beskrive og udføre grusbelægninger med god sikkerhed for at opnå velfungerende stier.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.03-03
Forfattere: Palle Kristoffersen og Torben Dam

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt