Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 09.03-04 Emne: Belægninger

Funktionskrav til materialer til grusbelægninger

Et udviklingsprojekt, som Skov & Landskab har gennemført sammen med Slots- og Ejendomsstyrelsen, har udviklet en metode til måling af funktionskrav til materialer til grusbelægninger. Resultaterne viser, at materialer til opbygning af grusbefæstelser skal baseres på lergrus og overholde bestemte værdier for bl.a. ler/siltindhold for at fungere under alle forhold og tåle mekanisk bekæmpelse af ukrudt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.03-04
Forfattere: Palle Kristoffersen og Torben Dam