Dato: 01-08-2001 | Videnblad nr. 09.00-17 Emne: Generelt

Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse

Skov & Landskab og Afdeling for Plantebeskyttelse på Danmarks JordbrugsForskning testede i 2000 ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med producenter og leverandører. Testen skulle bl.a. belyse, hvor stor mængde energi, man skal bruge og hvor hurtigt, man skal køre, for at opnå en tilfredsstillende effekt på ukrudtet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-17
Forfattere: Camilla Blankholm Sørensen og Kristian Larsen