Dato: 01-02-2002 | Videnblad nr. 09.00-24 Emne: Generelt

Damp som ukrudtsbekæmpelse

Når vanddamp kondenserer og vender tilbage til flydende tilstand, afgives den varmeenergi, der er tilført for at omdanne vandet til damp. Denne varmeenergi kan bruges til at bekæmpe ukrudt. En af fordelene er, at man undgår den brandfare, der er ved flammebehandling. Damp og flammebehandling har efter al sandsynlighed samme effekt ved samme mængde energi.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-24
Forfatter: Kristian Larsen