Dato: 01-03-2003 | Videnblad nr. 09.00-26 Emne: Generelt

Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse

Strategien fastlægger hvordan, hvornår og med hvilke metoder, ukrudtet skal bekæmpes, og skal sikre, at indsatsen giver det ønskede resultat. Især i den pesticidfri bekæmpelse er strategien vigtig, idet de pesticidfri metoder normalt ikke kan fjerne etableret ukrudt, men kun kontrollere dets vækst og udvikling.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-26
Forfatter: Palle Kristoffersen