Dato: 01-10-2006 | Videnblad nr. 09.00-28 Emne: Generelt

Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje

Pesticidfrie metoder til bekæmpelse af ukrudt har ingen længerevarende virkning og kræver derfor en vedvarende indsats. Metoderne består af mekanisk bekæmpelse eller termisk bekæmpelse. Der er stor forskel på, hvor effektfulde de er, men fælles er, at de ikke virker forebyggende. Metoderne skal kombineres med god vedligeholdelse af arealerne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-28
Forfattere: Palle Kristoffersen og Tilde Tvedt

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt