Dato: 01-10-2006 | Videnblad nr. 09.00-29 Emne: Generelt

Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje

Pesticidfri metoder til ukrudtsbekæmpelse virker kun på det ukrudt, der findes, når man behandler. Derfor vil der forekomme ukrudt mellem behandlingerne. Niveauerne for mængden af ukrudt på forskellige belægninger kan beskrives ved hjælp af begreberne »tilstandskrav« eller »udførelseskrav«.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-29
Forfattere: Palle Kristoffersen og Tilde Tvedt

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt