Dato: 01-10-2006 | Videnblad nr. 09.00-30 Emne: Generelt

Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier

En væsentlig faktor i den pesticidfrie ukrudtsbekæmpelse er kontinuiteten. Her er metodevalg og tidspunktet for udførelse afgørende for, om man får det ønskede resultat. Det er derfor vigtigt at udarbejde en taktik i forhold til de forskellige vejelementer. Her gives en række eksempler på forsøg med taktisk ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-30
Forfattere: Palle Kristoffersen og Tilde Tvedt

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt