Dato: 01-08-1996 | Videnblad nr. 04.01-02 Emne: Muldjordsbehandling

Jordbehandling ved etablering af vejplantninger

Forsøg dokumenterer bedre overlevelse og øget tilvækst hos vejplantninger ved behandling af jorden inden plantning.

Forskningscentret gennemførte fra 1989 til 1992 en forsøgsrække for Vejdirektoratet og Frederiksborg Amts Vejvæsen. Der indgik seks delforsøg, som hver skulle belyse en faktor med betydning for etablering af vejplantninger. Vejplantninger skal her forstås som etablering af små planter, f.eks. på skråningsanlæg som tilfældet var her. Resultaterne fra de fire års forsøg er afrapporteret i Kristoffersen (1993).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.01-02
Forfatter: Palle Kristoffersen