Dato: 01-08-1997 | Videnblad nr. 04.01-03 Emne: Muldjordsbehandling

Reolpløjning

Kulturforberedelse ved hjælp af reolpløjning kan være en mulighed for at opnå høj planteoverlevelse uden brug af kemi. Jorden vendes ned til 60-80 cm’s dybde på en sådan måde, at dyrkningslaget nedpløjes og dækkes af underjorden, der er fri for ukrudtsfrø.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.01-03
Forfatter: Peter Matthesen og Carsten Damgaard