Dato: 01-03-1998 | Videnblad nr. 04.06-20 Emne: Plantning

Etablering af træer i råjord

Evaluering af 15-årige plantningsforsøg med træer og buske i råjord viser, at langt de fleste arter klarer sig relativt godt. Etablering af træer på råjord, f.eks. ved reetablering af grusgrave, er ikke umulig, blot skal man være indstillet på, at det tager længere tid at opnå det ønskede resultat.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-20
Forfattere: Eva Max Andersen og Palle Kristoffersen