Dato: 01-05-2004 | Videnblad nr. 04.07-02 Emne: Såning

Etablering af frøblandinger til plænegræs

Skov & Landskab har lavet forsøg med etablering af plænegræsblandinger og har bl.a. undersøgt sammenhængen mellem artssammensætningen i frøblandingen og i den etablerede plæne. Engrapgræs, der formodes at give plænen større slidstyrke og bedre evne til at regenerere efter slidskader, er vanskelig at etablere. En tidligere udsåning af engrapgræs end de andre arter i en græsblanding kan give en større andel af engrapgræs i plænen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.07-02
Forfatter: Søren Ugilt Larsen