Dato: 01-05-2004 | Videnblad nr. 04.07-04 Emne: Såning

Vand og spiring af plænegræsfrø

Skov & Landskab har lavet forsøg med etablering af plænegræsblandinger og har bl.a. undersøgt, hvordan spiringen af de forskellige græsarter påvirkes af tilgængeligheden af vand. For de undersøgte græsarter falder spireprocenten, og spiringen går langsommere, når jorden er for tør, og det har vist sig, at frø af engrapgræs hæmmes relativt mere af den tørre jord. Det er derfor særligt vigtigt, at grundlaget er fugtigt, når der er engrapgræs i en frøblanding.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.07-04
Forfatter: Søren Ugilt Larsen