Dato: 01-04-2005 | Videnblad nr. 04.07-06 Emne: Såning

Optimal sådybde for plænegræsarter

Forskellige græsarter kræver forskellig sådybde for at fremspire optimalt. Græsarterne er især afhængige af frøets størrelse men også af hvilke arter, der er tale om, jordens fugtighed, lysmængden, hvilke temperatursvingninger frøene udsættes for samt jordens beskaffenhed og struktur. Ved såning af frøblandinger er det vigtigt, at sådybden tilpasses efter de græsarter, der er i blandingen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.07-06
Forfatter: Søren Ugilt Larsen