Dato: 01-09-2001 | Videnblad nr. 04.08-02 Emne: Ukrudtskontrol i nyplantninger

Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst

Etableringssikkerhed og hurtig vækst er vigtige parametre, når man planter et nyt læhegn. Derfor har Skov & Landskab (FSL) undersøgt, i hvor høj grad renholdelse er afgørende for en vellykket etablering og vækst hos træer og buske i nyetablerede hegn. Det er sket som en del af et større forskningsprojekt: Plantevalg, sammensætning og design af hegn og småbiotoper samt betydningen heraf for flora og fauna.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.08-02
Forfatter: Ditte C. Olrik