Dato: 01-08-1996 | Videnblad nr. 07.01-02 Emne: Have- og parkaffald

Forsøg med kompost i grønne områder

Kan kompost af have- og parkaffald erstatte muldjord helt eller delvist i ren form eller ved opblanding med sand og muldjord - og måske enda med bedre overlevelse og vækst til følge? Det var det væsentligste spørgsmål, som blev søgt besvaret ved etablering af et kontrolleret forsøg om anvendelse af kompost i grønne områder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.01-02
Forfatter: Ulrik Reeh