Dato: 01-10-1999 | Videnblad nr. 07.04-06 Emne: Kompostanvendelse

Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost

Man kan med fordel bruge spredere til staldgødning, når man skal topdresse med kompost. De kan tage et større læs end de traditionelle topdressere og er dermed 40-70 procent billigere i brug. De spreder komposten jævnt, under forudsætning af at de har et spredeaggregat af tallerken-typen. Desuden skal der være mulighed for teknisk at justere fremføringen af en konstant mængde kompost til spredeaggregatet. Det er store maskiner, men marktrykket kan bringes ned under 100 kiloPascal ved at bruge lavprofildæk med passende dæktryk og holde læsset under 5 ton.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.04-06
Forfatter: Frans Theilby