Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 07.04-08 Emne: Kompostanvendelse

Forbrugerrettet produktblad for kompost

Nyt produktblad giver brugerne bedre videngrundlag for optimal anvendelse af kompost.

For mange brugere vil en deklaration af kompost, der består af ukommenterede, lovbefalede analyseværdier, i sig selv kun have mindre informationsværdi. En egentlig brugsvejledning vil forbedre forudsætningerne for optimal brug og udnyttelse væsentligt. Endvidere kan brugerne have glæde af at kende en række parametre, som lovgivningen ikke kræver analyseret. Det drejer sig om næringsstoffer udover kvælstof  (N) og fosfor (P), kalkvirkning, soldstørrelse, indhold af ukrudtsfrø og synlige urenheder samt stabilitetsgrad.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.04-08
Forfattere: Ulrik Reeh og Jacob Møller